Gjestedrømmen
På denne siden ligger den siste drømmen jeg har mottatt fra andre. Alle innsendte drømmer finner du i Gjestearkivet.
Mine personlige drømmer finner du i Drømmearkivet.

Sist oppdatert 16.07.02.

En merkelig drøm

Denne drømmen er drømt av Anette

Jeg drømte at min elskede var mitt i en frossen foss. Da med et begynte fossen å tine, jeg sto på land og så at fossen begynte å tine øverst. Jeg ropte til han at han måtte skynde seg ut av fossen fordi den begynte å tine. Jeg så at han prøvde å skynde seg, men han nådde det ikke før fossen gikk opp, som en vårløsning. Han ble slukt av is og vannmasser, da plutselig kom han ut av fossen på en bobkjelke, han for ut av fossen i en voldsom fart og over på den andre siden. Langt bort fra meg. I samme fart kom han over til meg, på kjelken , og han hadde en mann med seg, nesten under seg på kjelken.
Dagen etter denne drømmen ble det slutt mellom oss." Gullkorn
Dreams are real while they last,"
can we say more of life?
Havelock Ellis
Mitt Arnested er stedet for meg! Gå til Arnes private drømmearkiv!