------

Skolearbeid

På denne siden la jeg ut noen øvinger og annet jeg drev med i forbindelse med studiene på NTNU og ligger her nå mest som en gammel overlevning fra de dager (sukk)...


---------

 


Vår 2002
------


Hovedoppgave

*

Min diplomoppgave dreide seg om fysisk basert animasjon. (Denne linken leder til mine hjemmesider på NTNU og er sannsynligvis borte når det nærmer seg november 2002).

 


Vår 2001
------


Fag SIE2095 Musikkteknologi

*

MAILI! Herfra kan du laste ned "Maili!" - en lydcollage laget som en del av labøvingene sammen med Kalle (www) og Tormod (www).

 


Høst 1999
------


Fag SIF8031 Kunnskapssystemer

*

ARIEL. Genetisk programmering for å utvikle roboter som går langs en vegg.

 

 


Høst 1998
------


Fag SIF8010 Algoritmer og datastrukturer
* Aksjespekulasjoner. En applet som finner mest gunstige kjøp og salgtidspunkt for aksjer. Høres utrolig ut, men er det egentlig ikke, for programmet er etterpåklokt. Det spår slett ikke framtiden.
* Heapsort er en applet som sammenligner sorteringshastighetene til Heapsort og Bubblesort.
* Optimal oppdeling undersøker om et sett med tall, T, kan deles opp i to disjunkte sett, slik at summen av tallene i hvert sett er lik K (kapasiteten).
* Billigste vei gjennom et nettverk. Bruker Dijkstras algoritme for å finne den billigste veien gjennom et nettverk, der båndbredden må tilfredsstille vårt krav.
* Maksimal flyt i et nettverk. Bruker en implementasjon av  Ford Fulkersons algoritme for å finne den største flyt/kapasitet gjennom et nettverk.
* Strengmatching. Sammenligner hastigheten til tre ulike strengsøkingsalgoritmer.

Fag SIF5505 Statistikk

*

Porschen og Geita er en liten applet som simulerer spillet "Døren til lykke" med tre spillere for å se hvem av dem som bruker den smarteste teknikken (hvem som vinner oftest).

 


Vår 1998
------


Fag SIF8005 Programmering

*

Tårnet i Hanoi. En Java application som løser problemet med tårnet i Hanoi rekursivt.

 

 


------


Tilbake til Mitt Arnested


---------